Marknadsmeddelande 17/18 - Information om företrädesemission i ProstaLund AB

Den 17 januari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (PLUN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 18 januari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 3,80 sek (1:3 á 3,80 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 25 januari 2018 till och med den 6 februari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 25 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 25 januari 2018 till och med den 8 februari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: PLUN TR
ISIN-kod: SE0010769950
Orderbok-ID: 457P
CFI: RSSXXR
FISN: PROSTALUND/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 25 januari 2018
Sista handelsdag: 6 februari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PLUN BTA
ISIN-kod: SE0010769968
Orderbok-ID: 457N
CFI: ESNUFR
FISN: PROSTALUND/SH
Handelsperiod: 25 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 17 januari 2018.

Stockholm den 15 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.