Marknadsmeddelande 77/18 - Sista dag för handel med BTA i ProstaLund AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, PLUN BTA, är den 27 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PLUN BTA
ISIN-kod: SE0010769968
Orderbok-ID: 457N
CFI: ESNUFR 
FISN: PROSTALUND/SH
Sista handelsdag: 27 mars 2018

Stockholm den 22 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se