ProstaLund AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 2019

Report this content

VD ord:


De framgångar vi ser är resultatet av vår reviderade strategi med tydligt geografiskt fokus på Norden, marknadspositionering samt ökad information till patienter och urologmottagningar.


Försäljningstillväxten av CoreTherm’s behandlingskatetrar, i Norden under första halvåret 2019, har ökat med c:a 90% jämfört med samma period förra året. Detta betyder att det nästan är en fördubbling av patienter som blivit behandlade med CoreTherm Concept under denna period i Norden.


I Sverige har vår information till patienterna gjort att samtal till vår ”patienttelefon” ökat väsentligt och vården har noterat att allt fler efterfrågar vår metod. I informationen och positioneringen av CoreTherm mot urologer är vi tydliga med att metoden bör erbjudas alla patienter som är i behov av ett invasivt ingrepp. Genom de marknadsföringsinsatser som genomförts har CoreTherm fått fler förespråkare. Under andra kvartalet har Professor Per-Anders Abrahamsson, i tidskriften Senioren, beklagat att många urologer fortfarande inte känner till hur mycket CoreTherm förbättrats och effektiviserats under senare år och att den är likvärdig den traditionella kirurgiska, behandlingen som kräver både narkos och inläggning på sjukhus.


I samband med vår reviderade strategi överlät vi generalagenturen av Gepan Instill till Navamedic AS. Avtalet gör att vi intäktsför royaltyn istället för bruttoförsäljning för Gepan Instill. Samtidigt har vi medvetet tagit ett steg tillbaka i USA. Detta tillsammans medför att vi tappat omsättning på ett par miljoner kronor. CoreTherm-framgångarna i Norden gör att vi ändå kan uppvisa en försäljningstillväxt i koncernen för första halvåret på 8%. Minskade marknadsföringskostnader för Gepan Instill och minskning av kostnaderna i USA gör att vi sammantaget har förbättrat resultatet för årets inledande 6 månader.


Även utanför Norden finns det intresse för vår teknik. Trots att Norden är vårt geografiska fokusområde har vi tecknat ett distributörsavtal och fått en första order från Endo & Lap i Turkiet och i Kina tas det kontinuerligt små steg framåt mot en introduktion.


En planerad FDA-inspektion har under maj genomförts med godkänt resultat och våra ökade satsningar på kvalitetsarbetet har givit god effekt och visar att vi har bra kvalitet. Vi har i kvartalet också anställt en ny QA/RA-chef för att säkerställa att kvalitetsarbetet fortsatt har högt fokus.


Under maj och juni genomfördes en företrädesemission som gav bolaget nytt kapital om 14,5 MSEK netto. Resultatet av emissionen ger oss kapital för att fortsätta på den inslagna vägen mot ökad försäljning och färdigställande av den nya maskinen. Glädjande är också att det tillkommit flera nya större ägare. I direktanslutning till emissionen bytte vi marknadsplats till Nasdaq First North. Noteringen är ett led i ProstaLunds utveckling och ett naturligt steg i strategin som styrelse och ledning har beslutat.


Bolagets utveckling det senaste halvåret gör att jag ser positivt på framtiden och det värde vi kan erbjuda patienter, vårdgivare, skattebetalare och aktieägare. Jag är också glad över den tillväxt vi ser i Norden. Vi ska först vinna på hemmaplan och med detta i ryggen kommer vi helhjärtat att kunna flytta fram positionerna även utanför Nordens gränser.


Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)

 

Läs hela delårsrapporten som bifogad PDF.

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 700 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Prenumerera

Dokument & länkar