ProstaLund AB: Sista dag för handel med BTA

Report this content

I januari/februari 2018 genomförde ProstaLund AB (”ProstaLund”) en företrädesemission, i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 424 513 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 27 mars 2018 och stoppdag är den 29 mars 2018.

3 424 513 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 3 april 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i ProstaLund till 13 698 052 stycken och aktiekapitalet uppgår till 13 698 052 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar