ProstaLund delårsrapport januari-september 2019

Report this content

VD ord

De framgångar vi ser idag är resultatet av vår reviderade strategi, ett beslut som togs för nästan ett år sedan. Att geografiskt fokusera på Norden och kärnverksamheten med CoreTherm metoden var inte självklart för mig då och jag måste erkänna att jag var orolig över om vi skulle lyckas förändra en marknad där vi redan var etablerade sedan en lång tid. Idag kan jag konstatera att denna oro var obefogad.


Geografiskt fokus på Norden
Våra försäljningsframgångar i Norden är ett bevis för att vårt beslut att revidera strategin var riktigt. Försäljningen från dotterbolagen i USA och NMT under årets tre första kvartal är 1,4 MSEK. Motsvarande period år 2018 bidrog dotterbolagen med 4,2 MSEK. Försäljningstappet har vi kompenserat med ökad CoreTherm-försäljning i Norden. Under årets tre första kvartal har vi till våra kunder i Norden sålt 580 stycken CoreTherm behandlingskatetrar jämfört med fjolårets 381 stycken. En ökning med 52 procent!


Marknadspositionering
Vår förändrade positionering av CoreTherm från att vara ett komplement till traditionell kirurgi till att sträva mot att vara förstahandsvalet som bör erbjudas samtliga patienter har fallit väl ut. Idag står vi inför ett paradigmskifte gällande vilken metod som patienter med godartad prostataförstoring (BPH) bör rekommenderas som botande behandling. År 2018 stod vår metod för åtta procent av de botande behandlingarna i Sverige och i år tyder allt på att detta kommer att fördubblas. Målet är att nå minst 15 procent Vår långsiktiga strävan är att alla patienter med BPH ska ges möjlighet att välja CoreTherm för att bli av med sina besvär.

Vid den nationella konferensen för urologer, Urologidagarna 2019, sågs Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson från Malmö, urolog och verksamhetschef Fredrik Stenmark och urolog Vedran Azinovic, båda från Kalmar, på podierna i föreläsningssalarna. Alla tre argumenterade för att CoreTherm-behandlingen är en mycket bra lösning för att fler BPH-patienter ska kunna botas. Sammanfattningsvis är fördelarna att metoden är effektiv, säker och resurssnål. Dessa fördelar gör att acceptansen för vår metod ökar, i synnerhet bland yngre urologer.


Ökad information till patienter och remitterande urologer
För att stärka vår positionering har vi anpassat vår kommunikation till urologer. Vi är betydligt mer synliga för samtliga urologer i Sverige och har ökat vår närvaro i de nordiska grannländerna. Vi ser ett klart ökat intresse från vårdgivare, både offentliga och privata. Detta har resulterat i att vi i nuläget för diskussioner med flera potentiellt nya kunder i de nordiska länderna. Vår förhoppning är att merparten av dessa ska fatta beslut om att starta samarbeten med oss inom en nära framtid.

Våra satsningar på att informera och upplysa patienter och deras anhöriga om att hjälp finns att få med CoreTherm-metoden har varit mycket framgångsrika. Denna information är viktigt för att öka kunskapen om att det finns alternativ till operation, läkemedel och katetrar. Information via både tryckt och social media har ökat intresset och kännedomen om CoreTherm. Vi har också fått draghjälp av artiklar i tidskriften Senioren i slutet av juni. Antalet nya besökare på vår hemsida www.coretherm.com har ökat med mer än 140 procent under årets första nio månader jämfört med samma period 2018. Antalet följare på vår Facebook-sida har under året fyrdubblats och passerat 1500 stycken. Antalet telefonsamtal har tredubblats jämfört med tidigare och de kommer från patienter som önskar information om CoreTherm och/eller var de kan få behandlingen utförd.


En rekordmånad för CoreTherm i Norden
Efter sommaren har efterfrågan accelererat ytterligare avseende behandlingar, inte minst i Sverige, och i september slog vi ett nytt rekord med 133 sålda behandlingskatetrar i Norden. Vi kunde också konstatera att Specialistläkargruppen i Kalmar behandlade fler patienter än någonsin under september månad. 52 män fick botande CoreTherm-behandling, nytt rekord, vilket också uppmärksammades med en artikel i lokaltidningen.


Stärkt kassan med en riktad nyemission
Under september genomfördes en riktad emission som gav bolaget nytt kapital om 5,9 MSEK netto. Med tanke på att det är ett konsortium med professionella investerare så ser jag det som ett styrkebesked. Under året har vi dessutom fått nästan 300 nya aktieägare och nu är vi över 2100 personer eller organisationer som tror på ProstaLund.


Jag är övertygad om att när vi om fem år gör en tillbakablick, kommer förra höstens beslut om en ny strategisk inriktning vara det viktigaste i bolagets historia.


Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)

 

Läs hela delårsrapporten via bifogad pdf.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se