ProstaLund delårsrapport januari-september 2020

Report this content

VD ord    

Efter en tuff vår och sommar för vården ser läget nu ut att stabilisera sig något för ”våra” behandlande kliniker av godartad prostataförstoring. Trots detta har pandemin en fortsatt stor inverkan på vår försäljning, dock var september en riktig bra månad med rekordförsäljning. Pandemin har tvingat oss som företag att vara än mer flexibla och kunna prioritera om snabbt. Ett exempel på detta är vår nya produkt CoreFlow, där vi fokuserat våra resurser för att möjliggöra lansering i oktober. 
Månaderna juli och augusti var fortsatt svaga, till en del förklarat av pandemin, men jag gläds åt att vår septemberförsäljning av CoreTherm behandlingskatetrar innebar en ny toppnotering, till och med bättre än januari och februari i år. Den återhämtning vi sett under september gör att vi kan summera 589 st sålda behandlingskatetrar hittills i år. Trots återhämtningen nådde vi inte upp till förra årets tredje kvartal, men vi är på god väg att nå vår uppdaterade målsättning från i våras om totalt 700 st CoreTherm-behandlingar under 2020. Under kvartalet har 75% av våra befintliga CoreTherm-användare i Norden har lagt beställningar på behandlingskatetrar, däribland samtliga danska kunder. Vi vet att ytterligare några kliniker åter har startat upp sin CoreTherm-verksamhet vilket indikerar en vändning och vi är försiktigt positiva. Capio Urologi Solna blev ny kund i kvartalet och vi har supporterat dem vid deras första CoreTherm-behandlingar.
  
Socialstyrelsens publicerade information visade att antalet CoreTherm-behandlingar ökat med 55 % under 2019 jämfört med 2018, vilket är i linje med vår tidigare rapporterade försäljningsutveckling. Värmebehandling med CoreTherm stod under förra året för 12 % av alla botande behandlingar av godartad prostataförstoring. Socialstyrelsens data visar samtidigt att potentialen, enbart i Sverige, är stor och att det föreligger stora regionala skillnader i svensk BPH-vård. Skillnader i behandlingen av förstorad prostata beror till stor del på om och hur CoreTherm erbjuds patienterna. Skulle män i övriga regioner i Sverige erbjudas lika bra BPH-vård som de i Region Kalmar, skulle fler än 7 000 CoreTherm behandlingar utföras årligen och totalt sett skulle ca 15 000 stycken män få botande behandling.

 

Vi har sedan slutet av augusti och september sett att antalet besökare på vår hemsida ökat markant. Det förefaller som att patienter åter är intresserade av att söka information om vår behandlingsmetod. 

 

Vi genomförde den sjunde TUMT-kursen i samarbete med urologiavdelningen vid sjukhuset i Kalmar i september. Det visar att det finns ett stort intresse från urologisk personal som vill lära sig mer om vår metod och hur den kan hjälpa patienter.
 

CoreFlow® - Soft Stent, är namnet på vår nya produkt som vi under kvartalet har förberett för lansering och lanserades den första veckan i oktober.  Produkten har mottagits väl av professionen och vi fick första ordern innan lanseringen. Fortsättningen blir spännande och potentialen är mycket stor. 
Försäljningstappet p.g.a. Coronapandemin under Q2 och Q3 har medfört en avvaktande och försiktig hållning till alla kostnader. Detta gäller också utvecklingen vår nya CoreTherm® -plattform som tillfälligt fortgår med reducerad fart och därmed mindre kostnader.

Jag är mycket tacksam för förtroendet aktieägarna gav oss i och med den kraftigt övertecknade företrädesemissionen och som nu ger oss möjlighet att fortsätta med vår strategi och kapitalisera på den potential som finns för CoreTherm®. 

I början av oktober meddelade jag styrelsen att jag önskar gå i pension under 2021. Därmed har styrelsen inlett processen med att finna min efterträdare. I väntan på att ny VD utses kommer ProstaLunds CFO, Johan Wennerholm att ta rollen som tillförordnad VD. Jag har haft förmånen att jobba med Johan under ett par år och han har mitt största förtroende. Jag lämnar i ett läge där ProstaLund står starkare än på många år. Vi är välfinansierade, har en god kontinuitet i ledarskapet och en strategi på plats för att förverkliga det vi vill. Jag är stolt över den resa som jag och bolaget har gjort och lämnar över ledarskapet i trygg förvissning om att ProstaLund kommer att fortsätta sin positiva utveckling.

Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)

Hela delårsrapporten finns att läsa som bifogad pdf. 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Denna information är sådan som ProstaLund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:30 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar