• news.cision.com/
  • ProstaLund/
  • ProstaLund har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North – första handelsdag den 5 juli 2019

ProstaLund har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North – första handelsdag den 5 juli 2019

Report this content

ProstaLund AB (publ) har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på Spotlight är torsdagen den 4 juli och första dag för handel på Nasdaq First North är fredagen den 5 juli 2019. Styrelsen för ProstaLund har i samband med listningen upprättat en bolagsbeskrivning som nu offentliggörs.

Som ett led i ProstaLunds utveckling har styrelsen för ProstaLund ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med bolagets aktier på Nasdaq First North.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Aktien kommer fortsätta att handlas under kortnamnet PLUN med ISIN-kod SE0002372318. Västra Hamnen Corporate Finance kommer att agera Certified Adviser för ProstaLund.

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som upprättats inför listningen på Nasdaq First North. Dokumentet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.prostalund.se/noteringsdokument. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 700 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar