ProstaLund ingår samarbetsavtal med Navamedic

ProstaLund och Navamedic har tecknat ett treårigt samarbetsavtal gällande marknadsföringen av Gepan Instill i norden.

Avtalet mellan ProstaLund och Navamedic innebär att Gepan Instill kommer att marknadsföras gemensamt av de båda företagen under 2019-02-01--2020-12-31. Tillverkaren av Gepan G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG överför distributörsavtalet för den nordiska marknaden till Navamedic ASA per 1 feb 2019.

ProstaLund kommer att erhålla royalty från Navamedic på den nordiska försäljningen av Gepan Instill under 2019 och 2020, med en garanterad minimiersättning för båda åren. Därtill är en fastställd ersättning avtalad för 2021.

VD Hans Östlund kommenterar: ”Det är glädjande att vi funnit en bra lösning tillsammans med Navamedic. Samarbetsavtalet ger oss tillgång till Gepan Instill samtidigt som vi bibehåller våra intäkter från produkten under några år, tack vare den överenskomna royaltyn. Dessutom innebär flytten av Gepan Instill att vi frigör interna resurser som kan fokusera på fortsatt tillväxt för CoreTherm.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter. 


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar