ProstaLund offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Report this content

ProstaLund AB (”ProstaLund”) offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission om upp till 25,7 MSEK. Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLund (www.prostalund.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningsperioden löper från den 28 maj till 11 juni 2019 och handel med teckningsrätter sker under perioden 28 maj till 7 juni 2019. Handel med BTA sker fr.o.m den 28 maj 2019 och fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket planeras ske under andra halvan av juni 2019.

Teckningskursen i företrädesemissionen är fastställd till 1,25 SEK per aktie. En befintlig aktie i ProstaLund ger en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt till teckning av tre nya aktier. Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Dokument & länkar