ProstaLund offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Report this content

ProstaLund AB (”ProstaLund”) offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission om upp till 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLund (www.prostalund.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) respektive hemsidor. Även anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningsperioden löper från den 22 juni till 3 juli 2020 och handel med uniträtter sker under perioden 22 juni till 1 juli 2020. Handel med BTU sker fr.o.m. den 22 juni 2020 och fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket planeras ske omkring den 15 juli 2020.

Teckningskursen i företrädesemissionen är fastställd till 1,50 SEK per Unit. En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5–7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

Företrädesemissionen är säkerställd till drygt 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar