ProstaLund planerar för introduktion av nytt system för CoreTherm behandling

ProstaLund AB har glädjen att meddela att vi nu är i slutfasen av utvecklingen av 4:e generationens CoreTherm system.

Värmebehandling av prostatakörtlar genom användande av mikrovågor finns dokumenterat sedan många år och tidiga system och metoder uppvisade många brister. ProstaLund adresserade de viktigare invändningarna mot metoden vid introduktionen av första generationens CoreTherm system, med egen patenterad temperaturmätning och återkoppling under ingreppet. Under senare år har metoden vidareutvecklats för att förbättra det medicinska resultatet och förenkla den kliniska användningen. Exempelvis infördes tidigt en patenterad metod för ”steril injektion” av lokalbedövning samt adrenalin för att smärtfritt genomföra behandlingen samt för en kontroll av blodflödet. Lanseringen av Schelinkatetern förkortade vidare dramatiskt behandlingstiden. Den kliniska erfarenheten som ackumulerats vid våra behandlande kliniker har vidare givit oss viktig feedback att utveckla ett användarvänligt gränssnitt till läkare samt behandlande personal för att integrera ett metodstöd i behandlingsystemet.

Dr Sonny Schelin tidigare klinikchef vid Urologiverksamheten vid länssjukhuset i Kalmar, idag verksam vid Specialitsläkargruppen i Kalmar säger;
Jag har i min kliniska verksamhet behandlat BPH patienter med samtliga i Sverige tillgängliga metoder, TUR-P opererat 1000 tals patienter, samt genom åren behandlat över 2000 patienter med CoreTherm metoden. Den metodförbättring som representeras i denna generation CoreTherm är fundamental och är en dramatisk förbättring jämfört med den tidigaste metoden.

Genom denna introduktion ser ProstaLund en stor potential att etablera metoden bredare inom sjukvården. Det skapas en plattform för en kvalitetssäkrad och uniform metod samt möjligheter till en patientanpassad behandling som minskar risken för behandlingsvariationer. De kliniska resultaten som dokumenterats i randomiserade kliniska studier uppvisar redan idag kliniska resultat med betydligt lägre komplikationsgrad jämfört med ”gold standard”, Transuretral operation.

Dr Sonny Schelin;
Det pågår utvärderingar vid kliniken i Kalmar där patientmaterial behandlade med den nya metoden kan jämföras med tidigare patientmaterial och metoder. Vi har anledning att förvänta oss ett förbättrat kliniskt resultat med 4:e generationens CoreTherm.

Docent Magnus Bolmsjö, grundare av ProstaLund AB och ansvarig för produkt och systemutveckling vid ProstaLund har följt utvecklingen av olika produkter för mikrovågsbehandling genom åren.
Det skapades ett dåligt rykte om mikrovågsmetoder tidigt i utvecklingen då kliniker runt om i världen utvärderade bristfälliga teknologier från en rad företag. Flertalet av dessa produkter är inte längre tillgängliga på marknaden då dom inte kunde påvisa ett gott kliniskt resultat. ProstaLund har dock sedan dess varit tvingade att överbrygga den negativa uppfattning som skapades omkring användandet av mikrovågor. CoreTherm metoden skiljer sig från samtliga alternativa mikrovågsmetoder och uppvisar ett mycket gott kliniskt resultat. Jag anser att introduktionen av senaste generationens CoreTherm har adresserad samtliga aspekter för att etablera en säker och patientvänlig metod som resulterar i bättre behandling än något annat som finns tillgängligt för denna patientgrupp inom sjukvården idag.

Målsättningen är att kunna CE märka systemet under det första halvåret 2018 och påbörja en marknadsintroduktion vid halvårsskiftet 2018. Våra första prioriterade marknader är inom Skandinavien där vi har en stabil kundbas och användning för vidare marknadspenetration samt uppgraderingar. Patientgruppen som är aktuell för CoreTherm är betydande. I Sverige finns ca 300,000 vårdsökande patienter med BPH; 80,000 patienter inom katetervården och 4900 TURP operationer. Marknadspotentialen uppskattas till 32,000 patienter bara i Sverige och vi tror 10,000 behandlade patienter årligen är en realistisk penetration på medellång sikt.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.coretherm.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar