ProstaLund tar klivet in i Norge

ProstaLund har undertecknat avtal med, och fått en första CoreTherm-order från den största privata urologkliniken i Norge, Colosseum Mann. ProstaLund tar därmed steget in i Norge, i linje med marknads-och försäljningsstrategin.

Den norska marknaden är högintressant för ProstaLund. Den liknar på många sätt den svenska och här finns många kopplingar och nätverk mellan Sverige och Norge som ger möjligheter för ProstaLund.

Colosseum Mann är den största privata urologiska kliniken i Norge och har i dagsläget verksamhet i Oslo och Sarpsborg. På kliniken arbetar flera erfarna och välrenommerade urologer och kirurger. När Colosseum Mann och ProstaLund nu tecknat avtal etableras det första CoreTherm-centrat i vårt västra grannland.

- Avtalet med Colosseum Mann skapar vår första CoreTherm-klinik i Norge och är resultatet av vår satsning på att CoreTherm ska vara en självklar del av BPH-vården i samtliga nordiska länder. Colosseum Mann är en klinik som ligger i framkant inom urologin i Norge och CoreTherm, som modern minimalinvasiv BPH-behandling, kommer därför att passa väl in i deras vårdutbud. För vår del öppnar avtalet dessutom upp för flera möjligheter i Norge där Colosseum Mann blir vårt brohuvud, säger Hans Östlund, VD för ProstaLund.

Under nästa vecka kommer de första CoreTherm-behandlingarna att utföras på Colosseum Mann tillsammans med medicinsk expertis och handledning från ProstaLund.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på ökade försäljningsinsatser i Norden, samt introduktionen i Kina.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar