ProstaLunds CoreTherm® passerar första milstolpen på vägen genom ”Nye Metoder” i Norge

”Nye Metoder” i Norge har beslutat att ta CoreTherm® till nästa process fas och vi är ett steg närmare ett beslut om att kunna få CoreTherm® infört i den offentliga vården.

«Nye metoder» är ett system i Norge baserat på ett tätt samarbete mellan «spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet.» En central uppgift för «Nye Metoder» är att utvärdera effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet för nya behandlingar och samtidigt jämföra med befintliga. Utvärderingarna utgör en viktig del i kunskapsunderlaget för beslut om eventuellt införande eller utfasning av metoder i den offentliga vården i Norge.

ProstaLund gav ett ”Förslag” till ”Nye Metoder” om bolagets vidareutvecklade mikrovågsbehandling, CoreTherm®, för godartad prostataförstoring (BPH). Den första fasen, där ”förslaget” varit på remiss och olika instanser har fått komma med inspel, är nu avklarad och ”Bestillerforum” hos ”Nye Metoder” fann CoreTherm® intressant och har beslutat att ge Folkhelseinstituttet i uppdrag att utvärdera metoden med fokus på effekt och säkerhet samt jämföra med kirurgisk behandling (TUR-P, hyvling). ”Nye Metoder” kommer som avslutande del i processen besluta om CoreTherm® kan införas i den offentliga vården eller ej.

Idag erbjuds CoreTherm®-behandlingar på en urologisk klinik i Norge, privata Colosseum Mann i Oslo. De behandlar patienter som betalar privat samt de med sjukvårdsförsäkringar. Alla patienter som endast omfattas av den offentliga sjukvården, vilket är den stora massan, och som inte kan eller vill betala för sin behandling, är hänvisade till den offentliga vården. Den offentliga vården i Norge opererar årligen drygt 3.000 BPH-patienter med hyvling (TUR-P). (Samma siffra för Sverige var 4.144 st 2018)

VD Hans Östlund kommenterar: ”Vi vet att det finns ett stort intresse för vår metod i Norge men för att det ska vara aktuellt med någon bredare användning av CoreTherm® i den offentliga vården är ett ”grönt ljus” från ”Nye Metoder” en mycket viktig pusselbit att få på plats. Jag är därför mycket glad för att CoreTherm® nu passerat den i mitt tycke svåraste milstolpen i processen där bland andra de norska urologerna fått säga sitt och vi ser fram emot att bistå Folkhelseinstituttet för att om möjligt förenkla och påskynda deras arbete att ta fram ett beslutsunderlag.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Prenumerera

Dokument & länkar