ProstaLunds emissioner registrerade och handeln med BTU upphör

Den 7 juli 2020 offentliggjorde ProstaLund AB (publ) (”Bolaget”) utfallet från den genomförda företrädesemissionen av units och att Bolaget utnyttjade en övertilldelningsemission (gemensamt ”Emissionerna”). Emissionerna har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med de betalda tecknade unitsen (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market är tisdagen den 21 juli 2020. Avstämningsdag är torsdagen den 23 juli 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 23 juli 2020.

Till följd av registreringen av Emissionerna uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 42 156 813 SEK och antalet aktier till 42 156 813. Vid fullt utnyttjande av samtliga 9 631 362 teckningsoptioner av serie TO1 kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 9 631 362 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandragVarje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021 till en teckningskurs på 2 kronor per aktie. För mer information om teckningsoptionerna hänvisas till de fullständiga villkoren i memorandumet.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Prenumerera

Dokument & länkar