ProstaLunds unika behandlingsmetod, en lösning för sjukvårdsregioner att möta vårdgarantin samt allt ökat tryck från patienter med prostataförstoring

Under den senaste tiden har den besvärande kösituationen vid landets sjukhus uppmärksammats i media. Väntetiden på över ett år och ibland längre, för kirurgisk behandling av BPH (prostataförstoring) har rapporterats inom en rad landsting.

Dagens medicin uppmärksammade de växande operationsköerna för dessa BPH-patienter i en artikel publicerad den 4 oktober och under året förekom en aktiv debatt i läkartidningen angående undanträngningen av denna patientgrupp.

Vårdgarantin som gäller för planerad sjukvård är satt ur spel och i septembernumret av Sjukhusläkaren skriver ordföranden Karin Båtelson att vårdgarantin inte är värd namnet. I Sverige väntar över 2200 män på sin operation och andelen patienter som väntat mer än 90 dagar har ökat med över 300% under de senaste åren.

Mot den bakgrunden har ProstaLund under hösten intensifierat ansträngningarna att lyfta fram CoreTherm som lösningen på problemen för många av dessa patienter som sitter fast i vårdköer. Att genomföra en behandling inom öppenvården ger vidare en möjlighet att arbeta bort dessa köer utan att ta operationsresurser i anspråk.

I mitten av september 2017 startades CoreTherm-behandlingar vid Gävle sjukhus som ett led i utvecklingen av BPH sjukvården.

Verksamhetschefen för kirurgi, Dr Johan Hansson, vid Gävle sjukhus säger i ett uttalande;

Vi har startat upp behandlingar med CoreTherm för att kunna erbjuda en bra sjukvård för den allt ökande gruppen patienter med BPH. Det är vidare mycket viktigt med omställning från operation i slutenvården, till behandling inom vår dagkirurgiska verksamhet inom öppenvården. Genom detta frilägger vi även resurser till annan viktig kirurgisk verksamhet.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar