Stor potential att minska kostnaderna inom prostatabehandling

Report this content

Stor potential att minska kostnaderna inom prostatabehandling En ny hälsoekonomisk studie visar att de totala kostnaderna för mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring endast motsvarar 55 % av kostnaderna för operation. Metoden är dessutom, enligt tidigare publicerade studier, lika effektiv som operation. En ytterligare följd av att patienter behandlas med mikrovågor istället för operation är att operationsresurser och sjukhusplatser frigörs. ........................................................................ Studien presenteras i dag på den medicinska Riksstämman i Göteborg av hälsoekonom Gisela Kobelt från Health Dynamics International i London. Plats: Sal J1 på Svenska Mässan i Göteborg Tid: 27 november 14.30 - 16.00 ........................................................................ Kostnaderna för en mikrovågsbehandling med ProstaLunds metod PLFT 1 har visat sig vara 17 500 SEK, jämfört med en kostnad om 29 700 SEK för en operation med TURP 2. Här avses de sammanlagda kostnaderna, inklusive återbesök på sjukhuset och eventuella ombehandlingar, under de följande 12 månaderna efter behandling. "I år opereras omkring 8 000 patienter i Sverige med TURP. Om samtliga dessa behandlingar hade kunnat ersättas med mikrovågsbehandling, skulle det innebära en sparpotential i sjukvården på 100 MSEK. Detta samtidigt som operationsresurser skulle frigöras och operationsköer skulle minska," säger Olle Marköö, VD ProstaLund AB. En mikrovågsbehandling, PLFT2, som i flera vetenskapliga studier visat sig vara lika effektiv som operation, kräver ingen narkos, ingen operationssal och ingen sjukhusinläggning. PLFT tar ungefär en timme och görs i ett mottagningsrum. Detta gör att behandlingen kostar betydligt mindre än en operation, som görs på sjukhusets operationsavdelning med assisterande anestesipersonal och som dessutom kräver 3 - 5 dagars sjukhusvård. Under år 2002 beräknas totalt 45 000 patienter behandlas för godartad prostataförstoring i Sverige varav 35 000 av dessa patienter behandlas med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen pågår sedan livet ut till en kostnad av 3 - 5000 SEK per patient och år. Ett mycket stort antal läkemedelspatienter behöver dessutom efter en tid genomgå en mer definitiv behandling (vanligtvis TURP eller PLFT) då symtomlindringseffekten hos läkemedlet inte är tillräcklig. Detta ökar samhällets kostnader ytterligare. För ytterligare information kontakta Hälsoekonom Gisela Kobelt 08- 314085, 0703-994147; ProstaLunds VD Olle Marköö 046-181988 alt. 0703- 361100, eller ProstaLunds informationschef Kristina Hallström 046-181923 alt. 0709-312738. Ytterligare information finns på www.prostalund.com 1) PLFT = ProstaLund Feedback Treatment 2) TURP = Transuretral Resektion av Prostata ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar