Svensk långtidsuppföljning - Mikrovågsbehandling av godartad förstorad prostata jämförbar med kirurgi

En långtidsuppföljning av behandlingsresultat vid godartad prostataförstoring konstaterar att minimalinvasiv mikrovågsbehandling med lokalbedövning har en effekt helt jämförbar med kirurgi.

–        Uppföljningen visar att modern mikrovågsbehandling är ett utmärkt alternativ till traditionell kirurgi, säger Fredrik Stenmark, överläkare, specialist i kirurgi och urologi samt verksamhetschef på kirurgkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar, som tillsammans med Vedran Azinovic, specialist i urologi, verksam vid samma klinik, har genomfört uppföljningen.

I uppföljningen har man tittat på återbehandlingsfrekvensen för 364 män, som genomgått mikrovågsbehandling av sin godartade prostataförstoring. Patienterna som behandlades mellan 1999 och 2006 har följts fram till slutet av 2016. Resultatet har därefter jämförts med återbehandlingsfrekvensen för traditionell kirurgi.

–        Vi kan konstatera att behovet av en upprepad behandling var 18 procent. Effekten på lång sikt är därmed helt jämförbar med kirurgi, säger Fredrik Stenmark.

Trots att det finns vetenskapligt underlag, som talar för mikrovågsbehandling har operation med narkos varit standardbehandlingen.

–        Det är lite märkligt eftersom dagens mikrovågsteknik inte bara är effektiv utan också enkel, snabb och därför kan rädda oss från långa vårdköer, menar Fredrik Stenmark.

Godartad prostataförstoring innebär för många äldre män en försämrad livskvalitet med bland annat svagare urinstråle, blåstömningssvårigheter, frekventa vattenkastningar såväl dag- som nattetid. Botande behandling är kirurgi (TURP) eller värmebehandling med mikrovågor (TUMT). Den senare kräver endast lokalbedövning, genomförs på omkring tio minuter och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen. Därmed kan den utföras vid ett enkelt mottagningsbesök på urologisk specialistklinik, till skillnad från kirurgi där patienten sövs och får övernatta på sjukhuset.

Se bifogad bilaga för långtidsstudie.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.