Urologidagarna 2019: CoreTherm bör erbjudas fler!

Report this content

Under gårdagens symposium ”Framtidens BPH-vård” under de nationella Urologidagarna i Västerås, föreslog föreläsarna Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, Malmö, och dr Fredrik Stenmark, Kalmar, att CoreTherm är en bra lösning för att fler BPH-patienter ska kunna botas.

Per-Anders Abrahamsson inledde symposiet ”Framtidens BPH-vård” med att peka på hur BPH-patienterna under lång tid har trängts undan i Sverige. Antalet botande behandlingar har under drygt 30 år stadigt minskat samtidigt som köerna har ökat. Han påpekade vidare att många fler idag är hänvisade till läkemedel och katetrar och den höga kostnad som detta medför. Han pekade också på att SBU redan 2011 föreslog att minimalinvasiva åtgärder skulle kunna användas i ett tidigare skede till BPH-patienterna. Professor Abrahamsson avslutade sin session med att föreslå att CoreTherm är en lösning för att ge fler BPH-patienterna aktiv vård och refererade bland annat till Professor Anders Mattiassons studie där CoreTherm sågs som en sannolikt bättre åtgärd än den traditionella operationen.

Verksamhetschefen vid Urologienheten vid Länssjukhuset i Kalmar, dr Fredrik Stenmark, visade sedan hur BPH-vården fungerar i Kalmar. I ett nationellt perspektiv ligger Region Kalmar i topp både vad gäller antal BPH-patienter som får tillgång till vård såväl som antalet botande behandlingar per capita. Stenmarks förklaring till detta är att CoreTherm används i betydligt större utsträckning än i andra delar av landet. Vidare berättade han om de stora metodförbättringar som har skett med CoreTherm över tiden. I Kalmar får patienterna information om och möjlighet att välja CoreTherm eller traditionell operation men operationen blir sällan aktuell eftersom väntetiderna där är långa.

Hans Östlund kommenterar: ”Det är ett mycket stort och glädjande genombrott att CoreTherm, på Sveriges viktigaste urologimöte, lyfts fram som en utmärkt resurseffektiv lösning på de utmaningar som den svenska BPH-vården brottas med. När fler kliniker följer Per-Anders Abrahamssons och Fredrik Stenmarks förslag om ökat antal CoreTherm-behandlingar kommer fler BPH-patienter att bli hjälpta.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar