Urologidagarna 2019: CoreTherm Concept leder till mycket goda resultat och få biverkningar

Report this content

På sessionen ”Behandling av BPH” under Urologidagarna, presenterade dr Vedran Azinovic en studie omfattande 197 män som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Han konstaterade att behandling med CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar.

Dr Vedran Azinovic från Urologenheten, Länssjukhuset i Kalmar, presenterade igår under Urologidagarna i Västerås resultaten från en retrospektiv studie av 197 patienter som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Av de 197 patienterna som studerats hade 140 måttliga till svåra vattenkastningsbesvär enligt symtomutvärdering. Övriga 57 hade använt kateter i någon form för att tömma sin urinblåsa.

Vid uppföljningen tre månader efter CoreTherm-behandling bedömdes 91 % av patienterna vara ”responders” på behandlingen efter strikta kriterier och dessutom hade man lyckats kateterbefria 44 av de 57 som hade behov av detta innan behandlingen.

Slutsatsen av studien är att CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar. Behandlingen utförs på en urologisk öppenvårdsmottagning och kräver varken inneliggande vård eller resurser på en operationsavdelning. Metoden kan med fördel användas på både patienter med måttliga till svåra obstruktiva vattenkastningsbesvär och kateterbärare.

Hans Östlund kommenterar: ”De resultat dr Azinovic presenterar för CoreTherm stämmer väl överens med de data vi har sett tidigare att CoreTherm är en mycket effektiv behandling. På samma session ”Behandling av BPH” presenterades även data från alternativa metoder. Det framgick mycket tydligt att det egentligen bara finns en metod som effektmässigt, biverkningsmässigt och inte minst resursmässigt kan lösa de utmaningar svensk urologi har med vården av BPH-patienter och det är CoreTherm.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar