Viktig ny patientgrupp för CoreTherm presenterad vid de Svenska Urologidagarna i Göteborg

Den 5 oktober, i samband med de årliga urologidagarna i Göteborg, presenterades ett omfattande kliniskt material med patienter behandlade med CoreTherm vid Länssjukhuset i Kalmar. Patientmaterialet inkluderade 319 patienter med mycket stora prostatakörtlar där etablerad vård normalt innebär en omfattande öppen kirurgi eller livslång katetervård.

BPH-patienter med prostatavolymer mellan 80-320 g tillhör en mycket svår patientgrupp där många patienter inte kan genomgå en TURP operation och det är mot den bakgrunden uppseendeväckande resultat som presenterades vid det svenska urologimötet av klinikchef Dr Fredrik Stenmark vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det kliniska resultatet för dessa patienter innebär en förbättring av förträngningsproblemen (IPSS score) med över 71% samt en livskvalitetsförbättring (QoL score) på över 82% och samtidigt inget behov av upprepade behandlingar för över 86% av patienterna. I den stora gruppen patienter som var kateterbärare pga kroniskt urinstopp kunde 92% kateterbefrias efter behandlingen. Studien omfattade en mycket lång uppföljningstid.

En slutsats man dragit vid Länssjukhuset i Kalmar är att CoreTherm bör erbjudas som ett behandlingsalternativ för denna patientgrupp.

”Det är mycket glädjande att kunna redovisa dessa resultat från urologiverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar samt att kunna bidra till att utveckla vårdalternativ för dessa patienter. Metoden innebär betydande besparingar för sjukvården och är mycket skonsam och säker för patienterna” säger Dr Fredrik Stenmark i ett uttalande.

Det genomförs idag över 4,900 TUR-P operationer vid landets sjukhus. Många av dessa patienter skulle kunna behandlas med CoreTherm på en öppenvårdsmottagning som alternativ till en komplicerad kirurgisk behandling vid landets sjukhus, säger Hans Östlund i en kommentar.

Problemet med denna patientgrupp är detsamma i samtliga världens sjukvårdssystem och studien är därför viktig för att visa den kliniska potentialen med CoreTherm-metoden. Det genomförs i USA och inom EU över 250,000 kirurgiska ingrepp på BPH patienter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
e-post: hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar