Prostatype Genomics erhåller patent för Prostatype ® i Kanada

Report this content

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att det kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Properaty Office) har för avsikt att bevilja Bolaget patent för gentestet Prostatype® i Kanada. Patentet ”Marker genes for prostate cancer classification” är giltigt till och med oktober 2032.

Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics, kommenterar:

”Kanada är ett av de länder i världen med högst incidens av prostatacancer där behovet av Prostatype® för en bättre och mer selektiv bedömning av enskilda patienter drabbade av prostatacancer bedöms vara stort. Vårt arbete med att stärka Bolagets IP-rättigheter fortsätter enligt plan och det erhållna patentet i Kanada kompletterar den redan starka patentportfölj bolaget innehar. Den redan pågående processen med att ingå samarbete med starka partners i Nordamerika kommer förstås att underlättas av det faktum att vår patentansökan i Kanada nu är godkänd”.

Prostatype Genomics innehar sedan tidigare godkända patent för Prostatype® i Europa, USA, Kina, Japan och Hongkong. Samtliga patent är giltiga till och med 2032 förutom USA där nuvarande patent är giltigt till och med 2034.

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics AB, fredrik.persson@prostatypegenomics.com, 073 049 77 01.

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Prenumerera

Dokument & länkar