Vårdköerna för prostatacancerpatienter blir längre – prognostiska test skulle kunna minska trycket

Report this content

Enligt en ny rapport från Cancerfonden uppnår ingen region i Sverige idag målet att en prostatacancerpatient ska bli opererad inom 61 dagar. Med allmänna screeningprogram under införande förväntas dessutom antalet nya prostatacancerpatienter öka ytterligare. Men det finns prognostiska test som skulle kunna korta köerna.

Prognostiska test såsom svenskutvecklade Prostatype skulle kunna minska trycket genom en säkrare överlevnadsprognos och en bättre differentiering mellan prostatacancerpatienterna. De patienter som är i akut behov av vård skulle då få vård, samtidigt som de patienter som inte är i behov av radikal behandling inte belastar landstingens redan knappa resurser i onödan.

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera PSA-provet för att identifiera män som, trots ett förhöjt PSA-värde, inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test är Prostatype, som genom ett gentest med hjälp av celler från redan taget vävnadsprov ger ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Det ger ett bättre underlag inför det livsviktiga beslutet om behandling. Prostatype är framtaget av Chundsell Medicals AB och är ett resultat av mångårig forskning på Karolinska Institutet.  

– Att vårdköerna för operation av prostatacancer redan är orimligt långa är alarmerande med tanke på att allmänna screeningprogram är under införande i landet, vilket kommer öka antalet prostatacancerpatienter ytterligare. Screening räddar liv om de patienter som verkligen behöver vård behöver får det i tid. Om väntan blir för lång kan det vara för sent. Prostatype visar hur aggressiv en prostatacancer är och hjälper vården att bättre välja ut de patienter som verkligen behöver radikal behandling. Förutom att trycket på vårdköerna kan lätta så minskar även risken för överbehandling av prostatacancerpatienter. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter, säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB, fredrik.persson@chundsell.com, 073-049 77 01.

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Chundsell Medicals AB.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Enligt en ny rapport från Cancerfonden uppnår ingen region i Sverige idag målet att en prostatacancerpatient ska bli opererad inom 61 dagar. Med allmänna screeningprogram under införande förväntas dessutom antalet nya prostatacancerpatienter öka ytterligare. Men det finns prognostiska test som skulle kunna korta köerna.
Twittra det här

Citat

Att vårdköerna för operation av prostatacancer redan är orimligt långa är alarmerande med tanke på att allmänna screeningprogram är under införande i landet, vilket kommer öka antalet prostatacancerpatienter ytterligare. Screening räddar liv om de patienter som verkligen behöver vård behöver får det i tid. Om väntan blir för lång kan det vara för sent. Prostatype visar hur aggressiv en prostatacancer är och hjälper vården att bättre välja ut de patienter som verkligen behöver radikal behandling. Förutom att trycket på vårdköerna kan lätta så minskar även risken för överbehandling av prostatacancerpatienter. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter.
Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.