INBJUDAN TILL FRÅGESTUND OM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

På torsdag den 8 februari klockan 07.30 offentliggör Protect Data företagets bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december, 2006.

Med anledning av kommunikén inbjuder Protect Data analytiker och press samma dag till ett tele-fonmöte med VD Peter Larsson och CFO Lotta Jarleryd.

Telefonmötet börjar klockan 08.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskom-munikén. OBS: Ingen föranmälan krävs.

Instruktion för att delta i telefonmötet:

1. Ring upp konferenslinjen på 08 503 163 00
2. Ange konferensens Host ID: 853 74
3. Ange PIN-kod: 4782

Deltagare kan ansluta sig till mötet från flera andra länder genom lokalsamtal, enligt nedan:
(Använd samma Host-ID och PIN-kod)
Australien:1 800 728 388 (*)
Chile:12 300 207 434(*)
Danmark:(+45) 36900936
Finland:(+358) (0)923100140
Frankrike:(+33) (0)14 993 9053
Tyskland:(+49) (0) 69 222 220 499
Hong Kong:(+852) 800 96 7326
Japan:81 343 337 669 (*)
Norge:(+47) 21 50 23 11
Singapore:18 003 119 122 (*)
Storbritannien:(+44) (0)2 07 10 70 610
USA:(+1) 866 481 9887

(*) Numret gäller endast inom det angivna landet


För övriga länder finns samtalsuppgifter på http://www.meet247.com/local/För frågor och mer information, kontakta:
Peter Larsson, VD, Protect Data, tel. 08-459 54 00.

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar