• news.cision.com/
  • Protect Data/
  • Nästa generations säkerhet för Pocket PC - en återvändsgränd för hackern - en dröm för användaren

Nästa generations säkerhet för Pocket PC - en återvändsgränd för hackern - en dröm för användaren

Report this content

Nästa generations säkerhet för Pocket PC - en återvändsgränd för hackern - en dröm för användaren Pointsec Mobile Technologies lanserar nu en ny mobil säkerhetslösning, som revolutionerar användandet av säkra handdatorer. Ingen annan produkt i världen kan erbjuda automatisk realtidskryptering för handdatorer. Pointsec är i dag ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av säkerhetsprogram för handdatorer och bärbara datorer. Pointsec® for Pocket PC 2.0 är utvecklad för handdatorer som använder operativsystemet Microsoft Pocket PC 2002. Användarna kan nu för första gången få automatisk realtidskryptering av all information på handdatorn som är sparad i Microsoft Outlooks e-post, kalender, adressbok med mera. Automatisk kryptering sker även av informationen på löstagbara minnen, som MicroDrives, MultiMedia Cards (MMC), Secure Digital (SD) Cards och Compact Flash (CF) Cards. Den innovativa tekniken inleder en ny era av funktionalitet och säkerhet för handdatorer, som inte längre behöver vara långsamma eller opraktiska att använda. Det finns inte längre några ursäkter för att inte ha säkerhetsprogram på handdatorer, vilket innebär att de nu blir ett betydligt svårare mål för hackers. Så fort programvaran installerats via den centrala administrationen upphör möjligheten för användaren att kringgå säkerheten. Till skillnad från andra säkerhetsprodukter för Pocket PC dekrypterar Pointsec for Pocket PC informationen när den ska användas, vilket maximerar prestanda, säkerhet och batteritid. Detta skiljer produkten från alla konkurrenter. Pointsec Mobile Technologies har investerat mycket tid och pengar för att ta reda på vad användarna kräver när det gäller säkerhet för handdatorer. Det viktigaste ansågs vara transparens, användarvänlighet och tillförlitlighet. Pointsec är övertygade om att Pointsec for Pocket PC 2.0 kommer att välkomnas av såväl användarna som organisationer i behov av en centralt administrerbar och omfattande säkerhetslösning som tillhandahåller obligatorisk accesskontroll, fullständig kryptering med 128-bitars AES-algoritm och fjärrhjälp. Pointsec erbjuder dessutom sitt enkla och unika bildbaserade alternativ till traditionella alfanumeriska lösenord - PicturePIN(TM) och QuickPIN(TM). Bildbaserade lösenord är betydligt lättare att komma ihåg och är mer användarvänliga när det gäller handdatorer med små skärmar och svårhanterliga tangentbord. - Pointsec for Pocket PC 2.0 är ett stort steg framåt när det gäller säkerhet för handdatorer. Nu kan hela organisationens information krypteras automatiskt, utan märkbar prestandaförlust. Dessutom behöver inte användaren vänta i flera minuter på att data ska dekrypteras efter inloggning, vilket är fallet med andra produkter. Pointsec gör informationen tillgänglig omedelbart och användaren sparar både sin egen och batteriets tid, säger Peter Larsson, vd för Pointsec Mobile Technologies. Sammantaget ger Pointsec for Pocket PC den mest kompletta integrerade säkerhetslösningen för handdatorer som finns på marknaden. Produkten blir en nödvändig del av säkerheten när stora organisationer låter sina anställda få tillgång till känslig information via handdatorer. Bland nyckelfunktionerna i Pointsec® for Pocket PC 2.0 finns: · Real-time Encryption - Automatisk kryptering av data när den sparas i Pocket PC:s ursprungliga "Mina dokument"-mapp och andra mappar, samt information i Microsoft Outlook® som till exempel e-post, kalender och adressbok. Allt utan märkbar nedsättning av prestanda. · Removable Media Encryption - Krypterar även löstagbara minnen som CF, SC, MultiMediaCards (MMC) och MicroDrive. · Unencrypted Media Policy - ännu en ny egenskap som gör det möjligt för företaget att reglera användandet av löstagbara minnen. · Enforceable Mandatory Access Control - Förhindrar otillåten användning av datorn och bortkoppling av säkerhetsprogramvaran. · PicturePIN(TM) Authentication - Loginsystem bestående av bilder, vilket är lätt att komma ihåg och ett bättre alternativ till numeriska PIN-koder. · QuickPIN(TM) Authentication - En kortare version av PicturePIN(TM), som tillåter snabb, men fortfarande säker, inloggning i datorer som gått i viloläge. · Alphanumeric Password - En ny funktion som alternativt tillåter alfanumeriska lösenord. Via central administration kan man växla mellan de olika metoderna Alfanumerisk och PicturePIN närhelst man önskar. · Central Management - Administratörer kan centralt skapa, förändra och uppdatera mjukvara i enlighet med företagets säkerhetspolicy. · User Account Lockout - Antalet misslyckade inloggningsförsök som tillåts bestäms och ändras centralt av administratören. · Remote Help - Användare som glömt sin PIN-kod kan på ett säkert sätt få hjälp av administratören att byta lösenord och kan på så sätt få tillgång till handdatorn igen, även utan tillgång till Internet. · XTNDConnect Server Manageable - Pointsec® for Pocket PC kan appliceras och uppdateras via en XTNDConnect server från Extended Systems®. Pointsec for Pocket PC 2.0 levereras i Q4 via Pointsecs försäljningskontor i Europa och USA, samt via distributörer i Japan. Pointsec Mobile Technologies har tidigare haft stora framgångar bland annat inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera) och bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar