OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm, 4 maj 2020

OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Då Proventus Capital Partners II minskat sitt kapital med 63 miljoner kronor genom amortering till innehavarna av vinst- och kapitalandelslånen och ägarna har substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelslån fastställts. Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 6 000 kronor per vinst- och kapitalandelslåneandel samt 12 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 30 april 2020 uppgick substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelslån till 7 229 kronor per andel. Beräkningen av substansvärdet beaktar nämnda amortering samt en uppdaterad värdering av portföljen.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och är noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Dokument & länkar