OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Pressmeddelande

Stockholm, 29 juli 2020 

Då Proventus Capital Partners II minskat sitt kapital med 30,3 miljoner kronor genom amortering till innehavarna av vinst- och kapitalandelslånen och ägarna har substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelslån fastställts. Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 2 857 kronor per vinst- och kapitalandelslåneandel samt 6 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 28 juli 2020 uppgick substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelslån till noll kronor per andel då de i och med amorteringen återbetalades i sin helhet.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar