OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FOR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Pressmeddelande

Stockholm, 29 juli 2020

Då Proventus Capital Partners III minskat sitt kapital med 104 miljoner kronor genom amortering till innehavarna av vinst- och kapitalandelslånen och ägarna har substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån fastställts. Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 9 000 kronor per vinst- och kapitalandelslån av Serie A och 225 000 kronor per vinst- och kapitalandelslån av Serie B samt 11 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 28 juli 2020 uppgick substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån av Serie A till 404 261 kronor per andel och till 10 110 794 kronor per andel för vinst- och kapitalandelslån av Serie B. Beräkningen av substansvärdet beaktar nämnda amortering samt en uppdaterad värdering av portföljen.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capitals Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar