OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV B AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 juni 2020

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 29 juni, uppgick till 102,75 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 samt till 1 034,5 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners IV B ökat sitt kapital med EUR 37 miljoner genom att emittera 162 300 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 15 000 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A2, båda till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 19 125 vinst- och kapitalandelsbevis till en kurs av 1 000 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,14 MEUR från ägarna.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB, som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.


Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar