PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Pressmeddelande

Stockholm, 7 juli 2020

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 868 245 kronor per andel vid marknadens stängning 30 juni 2020.

För det andra kvartalet utbetalas inte någon löpande avkastning eller amortering.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under kvartalet återbetalades inga privata företagslån till fullo.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar