PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Pressmeddelande

Stockholm, 7 juli 2020

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelsbevisn uppgick till 7,282 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2020.

Löpande avkastning på 4 425 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis kommer att utbetalas den 14 juli 2020. En slutlig återbetalning på 2 857 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis kommer att ske den 28 juli 2020.

Under kvartalet återbetaldes det sista utestående lånet i Proventus Capital Partners II.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIs vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar