PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm, 7 juli 2020

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 410 404 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 10 264 350 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 juni 2020.

För det andra kvartalet utbetalas inte någon löpande avkastning. Den 28 juli 2020 sker en amortering om 9 000 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 225 000 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 0,6 procent av noterade företagsobligationer och till 99,4 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i två befintliga privata företagslån.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Dokument & länkar