PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV

Pressmeddelande

Stockholm, 9 juli 2020

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 106,84 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 vid marknadens stängning 30 juni 2020.

Löpande avkastning på 1,87 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis kommer att utbetalas den 21 juli. Ingen amortering kommer att ske för kvartalet.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners IV består till 79 procent av privata företagslån och till 21 procent av noterade företagsobligationer.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IVs kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av Proventus Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar