PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV B

Pressmeddelande

Stockholm, 9 juli 2020

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IV Bs kapitalandelsbevis uppgick till 104,84 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och till 1 052,99 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 juni 2020.

Löpande avkastning på 0,87 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 15,7 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B utbetalas den 21 juli 2020. Ingen amortering kommer utbetalas för kvartalet.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners IV B består till 79 procent av privata företagslån och 21 procent av noterade företagsobligationer.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IV Bs kapitalandelsbevis av serie A1 och serie B är utgivna av Proventus Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar