PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA AB (publ) DELÅRSRAPPORT 2020

Report this content

Stockholm, 31 augusti 2020
 

Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för 2020. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.proventuscapital.se.

 

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgiven av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00