PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ii ÅRSREDOVISNING 2017

Report this content

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners II AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 klockan 14.15.

Proventus Capital Partners II AB (publ), offentliggör idag årsredovisning för 2017. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.proventuscapitalpartners.se.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIs kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.