PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III AB (publ) DELÅRSRAPPORT 2020

Report this content

Stockholm, 31 augusti 2020
 

Proventus Capital Partners III AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för 2020. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.proventuscapitalpartners.se.
 

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00