PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV B EMITTERAR VINST- OCH KAPITALANDELSBEVIS

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 12 juni 2020

Proventus Capital Partners IV B AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 29 juni 2020 kommer att utöka sitt kapital med 36,9 MEUR genom emission av 162 300 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 15 000 vinst- och kapitalandelsbevis, båda till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 19 125 vinst- och kapitalandelsbevis till en kurs av 1 000 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,14 MEUR från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det andra kvartalet 2020.

Proventus Capital Partner IV Bs kapital uppgår, inklusive de nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen, till 308,3 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 135,2 MEUR, av serie A2 om 12,5 MEUR, av serie B om 159,4 MEUR och 1,2 MEUR i eget kapital.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB, som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.


Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar