PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2019 klockan 15.00.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis uppgick till 980 138 kronor per andel vid marknadens stängning 30 juni 2019.

För det andra kvartalet utbetalas inte någon löpande avkastning eller amortering.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Prenumerera

Dokument & länkar