PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Report this content

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019 klockan 15.00.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis uppgick till 988 196 kronor per andel vid marknadens stängning 30 september 2019.

För det tredje kvartalet utbetalas inte någon löpande avkastning. Den 30 oktober 2019 sker en amortering om 78 000 kronor per andel.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under tredje kvartalet återbetalades ett privat företagslån.

Daniel Sachs, CEO Proventus, phone: + 46 8 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Dokument & länkar