PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Report this content

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019 klockan 15.00.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 629 943 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie A och till 15 906 346 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 september 2019.

För det tredje kvartalet utbetalas löpande avkastning med 4 985 kronor för kapitalandelsbevis av serie A och 124 617 kronor för kapitalandelsbevis av serie B den 14 oktober 2019. Den 30 oktober 2019 sker en amortering om 62 000 kronor för kapitalandelsbevis av serie A och      1 550 000 kronor för kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 5,4 procent av noterade företagsobligationer och till 94,6 procent av privata företagslån.

Under det tredje kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i fyra befintliga privata företagslån. Ett privat företagslån samt en noterad företagsobligation återbetalades under kvartalet.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Dokument & länkar