Insiderhandel

Report this content

Bolagets CTO Oscar Wennerström har idag 29 maj 2019 sålt 100 000 stycken aktier i bolaget till Peter Klein Holding AB som är helägt av bolagets vice VD Peter Klein. Försäljningen har skett utanför marknaden.

Oscar Wennerström uttalar sig om försäljningen av aktierna:

Jag behöver betala en skatteskuld inom kommande månader på grund av mottagen aktiegåva under 2019 från Bawan Faraj(bolagets VD) och Peter Klein(bolagets vice VD). Jag har tidigare tagit lån för att betala skatteskulder på aktiegåvor, men nu finns tyvärr inte den möjligheten. Har därmed varit tvungen att sälja aktier i Provide IT. Peter hade samtidigt ett intresse av att öka sitt aktieinnehav och fick nu möjligheten till detta. 

Peter Klein uttalar sig om köpet av aktierna:

Även fast jag har varit Provide ITs största aktieägare sedan börsintroduktionen har jag ändå haft ett intresse att öka mitt aktieinnehav. Nu fick jag den möjligheten och samtidigt kunde hjälpa min kollega. Jag tror starkt på Provide IT framöver och ser framemot de kommande åren.

För ytterligare information: 
Bawan Faraj VD, Provide IT Sweden AB (publ) 
 Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Prenumerera