Ny Sälj- och marknadschef

Report this content

Som ett led i bolagets tillväxtplan och varumärkesförändring har bolaget tillsatt Sando Estivhu som sälj- och marknadschef, en roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. I den här ledande befattningen kommer Sando att ta fullt ansvar för att leda försäljningen och marknadsföringen.

Sando valdes in i årsstämman som styrelseledamot och väljer nu att arbeta operativt i bolaget. Detta innebär att styrelsen enbart har en oberoende styrelseledamot och kommer föreslå en ersättare till Sando. Bolaget ska söka dispens hos marknadsplatsen maximalt sex månader för att ersätta Sando i Styrelsen.

- Sando Estivhu har gedigen erfarenhet inom B2B-försäljning och är ett fantastiskt tillskott till Bolaget. Jag anser att han har det som krävs för att ta bolagets försäljning till den efterlängtade nivån. Bawan Faraj, Verkställande direktor.

- Sedan jag kom i kontakt med Styrelsen har jag blivit mer och mer övertygad över att bolaget behöver mina kvalifikationer. Därmed vill jag kunna ägna mer tid åt att skapa en stark sälj- och marknadsföringsavdelning. Detta är enbart möjligt med en operativ roll. Jag ser stora möjligheter i Provide IT som för närvarande har en väldigt liten andel av den svenska marknaden. Sando Estivhu.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Prenumerera