• news.cision.com/
  • Provide IT/
  • Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets andra kvartal, juli-september 2019

Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets andra kvartal, juli-september 2019

Report this content

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 56 384 aktier vardera(tillsammans 112 768 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 142 TSEK under kvartal 2(juli-september 2019) då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget kommunicerade om aktiegåvorna den 7 juli 2016.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Prenumerera