Pressmeddelande: Nytt nr av Psykologtidningen!

I Psykologtidningen  nr 9/2013:

Reportage:

Empati och följsamhet – avgörande för lyckad OCD-behandling

Tvångstankar om dörrlås och kontaminering tillhör de vanligaste vid OCD. De flesta med tvångssyndrom insjuknar i tonåren. Men många kan ha symtom i 15-20 år innan de får en diagnos och erbjuds behandling. Läs reportage från två mottagningar för vuxna med tvångssyndrom: Mottagningen för tvångssyndrom i Huddinge och Ångestenheten i Solna.

– Det psykologiska perspektivet i behandlingen på mottagingen är mycket starkt, KBT är förstahandsval och ibland med farmakologiskt stöd, säger Anna-Clara Hellstadius vid mottagningen för tvångssyndrom i Huddinge.

Forskning:

Internetbaserad behandling inom allt fler diagnosområden

Under de senaste femton åren har en intensiv forskning bedrivits runt internetbaserad psykologisk behandling, och svenska forskare har i hög grad deltagit i den utvecklingen. Här ger Gerhard Andersson och Per Carlbring, båda professorer i klinisk psykologi, en introduktion till området samt en bild av kunskapsläget just nu.

Essä:

”Att enbart väcka rädsla hjälper inte”

Hur kan psykologisk kunskap bidra till klimatfrågan? Enligt psykologerna Marta Cullberg Weston och Billy Larsson kan psykologer hjälpa människor att inse allvaret i klimathotet eftersom hindren att hantera klimatfrågan till övervägande del är psykologiska.

Dessutom:

Intervjuer med Anders Wahlberg, nyvald ordförande i Psykologförbundet, och pristagaren av Stora Psykologpriset Siv Boalt Boëthius, psykolog och professor emerita.

Och så recenserar vi Dan Josefssons bok Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick.

Om detta och mycket mer i Psykologtidningen - som utges av Sveriges Psykologförbund

Kajsa Heinemann, redaktör och stf ansvarig utgivare

Tel: 08-567 06 452 eller 070-967 6478

E-post: kajsa.heinemann@psykologtidningen.se eller tidningen@psykologforbundet.se

www.psykologtidningen.se

Kajsa Heinemann, reporter, redaktör och stf ansvarig utgivare

Kontakt: kajsa.heinemann@psykolotidningen.se

Eller tel: 08/567 06 452 eller 0709/676 478.

Mejla även: tidningen@psykologforbundet.se

Taggar: