• news.cision.com/
  • PTC/
  • Ny PTC-lösning för Digital Performance Management ökar effektiviteten i tillverkningen

Ny PTC-lösning för Digital Performance Management ökar effektiviteten i tillverkningen

Report this content
  • PTCs nya IIoT-lösning är ett självövervakande och självmätande verktyg för problemlösning i en sluten slinga
  • Den nya lösningen ger tillverkande företag möjlighet att se aktuell prestanda, analysera flaskhalsar i produktionen samt validera resultaten av gjorda investeringar.

STOCKHOLM, 29 oktober, 2021 — Under det virtuella eventet Manufacturing Live lanserade PTC (NASDAQ: PTC) den nya ThingWorx® Digital Performance Management Solution (DPM), en unik lösning som underlättar effektiviseringsarbetet för tillverkande företag.

DPM ger insikt i prestanda och möjliggör problemlösning i realtid i en sluten slinga. Lösningen ger en helhetsöverblick av prestanda, uttryckt i timmar. Det är ett tydligt mått som utgör själva grunden för en lösning som omfattar hela företaget. DPM stöder arbetet med att kvalitetssäkra investeringar genom att validera resultaten av investeringar för transformation med produktionsdata i realtid samt genom finansiella förbättringar som är lätta att beräkna.

“Tillverkare anser att digital transformation är nödvändig, men ser ofta endast stegvisa förbättringar i motsats till storskaliga förbättringar,” säger Craig Melrose, EVP, Digital Transformation Solutions, PTC. “PTCs nya ThingWorx DPM-lösning gör det möjligt för företag att ta itu med de mest värdefulla tillverkningsförbättringarna och lösa vanligt förekommande utmaningar för att öka effektivitet och förändringar i stor skala.”

Med hjälp av DPM kan företag identifiera rätt prestandaproblem för att öka effektiviteten, ge frontlinjemedarbetare möjlighet att åtgärda problem, få insyn i flaskhalsar, grundorsaker och de mest kritiska områdena att fokusera på för att skapa förbättringar. Dessutom kan företag mäta resultat med hjälp av prestandadata för att säkerställa att åtgärder ger önskat resultat samt för att snabbt uppnå lönsamhet och skalbarhet, med ett första resultat på så lite som 90 dagar.

“Alla våra kunder inom tillverkningsindustrin, oavsett bransch, står inför den ständiga utmaningen att identifiera och snabbt eliminera flaskhalsar i produktionen,” säger Jerry Gootee, Global Advanced Manufacturing Sector Leader hos Ernst & Young (EY). “Marknaden behöver en skalbar teknisk lösning som systematiskt och dynamiskt kan identifiera produktionsbegränsningar, prioritera grundorsaker, rekommendera och hantera korrigerande åtgärder samt validera resultat mätt som nya produktionstimmar av kapacitet.

“Lanseringen av PTCs ThingWorx DPM-lösning utgör en viktig milstolpe för vår IIoT-verksamhet,” säger Jim Heppelmann, VD och koncernchef för PTC. “Denna programvara markerar början på en ny fas i PTCs IIoT-tillväxtstrategi när vi utvecklar vår positionering av ThingWorx som en svit av kraftfulla företagslösningar som signifikant ökar verksamhetseffektivitet och affärsvärde."

Om PTC (NASDAQ: PTC)

PTC gör det möjligt för globala tillverkare att uppnå tvåsiffriga effekter med mjukvarulösningar som gör det möjligt för dem att påskynda produkt- och tjänsteinnovation, förbättra den operativa effektiviteten och öka arbetskraftens produktivitet. I kombination med ett omfattande partnernätverk ger PTC kunderna flexibilitet i hur dess teknik kan användas för att driva digital omvandling - lokalt, i molnet eller via sin SaaS-plattform. På PTC föreställer vi oss inte bara en bättre värld, vi möjliggör den.

PTC.com         @PTC         Blogs

PTC, ThingWorx, och PTC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PTC Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Prenumerera

Media

Media