Martin Linder vald till ordförande för PTK

PTKs överstyrelse utsåg idag Martin Linder till ordförande för Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Han efterträder Cecilia Fahlberg som varit ordförande sedan 2009.

- Att vara ordförande för PTK är ett viktigt och ansvarsfull uppdrag. PTK spelar en betydelsefull roll på svensk arbetsmarknad och för alla privatanställda tjänstemän i och med de många viktiga kollektivavtal inom främst omställning och pension som vi förhandlar och förvaltar, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Martin Linder är Unionens förbundsordförande. Han har tidigare bland annat varit ledamot i PTKs styrelse, och ordförande för PTK Volvo, en koncernfacklig organisation för samverkan mellan PTKs medlemsförbund.

Till övriga ordinarie ledamöter i PTKs styrelse valdes Marina Åman (Unionen), Richard Malmborg (Sveriges Ingenjörer), Mathias Åström (Lärarförbundet), Thomas Eriksson (Ledarna), Jonas Nordling (Svenska Journalistförbundet), Magnus Hedberg (Jusek).

Pressbilder på Martin Linder finns på Unionens webbplats.

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se

Prenumerera