Pensionen får sex av tio att undvika deltid

Rädslan för en lägre pension är det viktigaste skälet att inte jobba deltid. Det anser 63 procent av de privatanställda tjänstemän som inte vill jobba deltid. Men pensionen påverkas inte så negativt som många tror av deltidsarbete. Viktigare är den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Det framgår av en ny rapport från den fackliga samverkansorganisationen PTK.

PTK har låtit undersökningsföretaget Novus fråga över 2 000 tjänstemän i privat sektor hur de ser på att jobba deltid. Bland dem som aldrig jobbat deltid svarar 63 procent att pensionen är det främsta skälet till att de inte vill jobba deltid.

Men PTK:s beräkningar visar att några års deltidsarbete har en begränsad inverkan på den framtida pensionen. I ett exempel ger fem års deltidsarbete för en systemvetare en minskning av pensionen med två procent. Tio års deltidsarbete under ett yrkesliv som systemvetare ger sex procents minskning av pensionen.

– Det behöver inte vara förödande för pensionen att jobba deltid. Med tjänstepension, rätt ingångslön och en rättvis löneutveckling får även den som jobbar deltid under några år en bra pension, säger PTK:s pensionsspecialist Anna Allerstrand.

Enligt PTK:s beräkningar påverkas pensionen mer av strukturell diskriminering än av själva deltidsarbetet. En stor majoritet av de som jobbar deltid är kvinnor, och de drabbas ofta av könsdiskriminering i form av lägre ingångslöner. Dessutom förekommer det att arbetsgivare diskriminerar den som arbetar deltid genom en sämre löneutveckling. Båda dessa former av diskriminering är förbjudna i lag.

– Deltidsarbete är för många en ovärderlig möjlighet för att få ihop livspusslet. Men jag skulle önska att kvinnor och män kunde dela mer lika på deltiden under småbarnsåren. Det skulle leda till mer jämställdhet, både inom familjen och i arbetslivet, säger Anna Allerstrand.

Rapporten i fem punkter:

  • En miljon svenskar har en arbetstid på mindre än 35 timmar per vecka.
  • Barn och föräldraskap är den vanligaste anledningen till deltidsarbete.
  • De som jobbar deltid anser att både privatlivet och arbetslivet påverkas positivt.
  • Rädslan för en lägre pension är det viktigaste skälet till att inte jobba deltid.
  • En begränsad period av deltidsarbete har en mycket liten inverkan på pensionen.

Läs hela rapporten på ptk.se (pdf-fil).

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se