PTK begär förhandling med Svenskt Näringsliv om ITP-avtalet

För att privatanställda tjänstemän ska få en rimlig pension måste tjänstepensionen förstärkas. Därför begär PTK förhandlingar om tjänstepensionen ITP med Svenskt Näringsliv.

Pensionsnivåerna i den allmänna pensionen kommer, till följd av att vi lever allt längre, sjunka i relation till inkomsten om inget görs. ITP-planen är en bra pensionsplan med hög kvalitet och låga kostnader, vilket ger mycket pension för pengarna. PTK anser därför att en utveckling av ITP-planen är ett bra sätt att stärka tjänstemännens pensioner. För att uppnå detta måste ITP förstärkas med ytterligare avsättningar.

- Det är ett faktum att folk lever allt längre, och därmed måste vi också förstärka ITP-planen för att den ska fortsätta att ge den pensionsnivå tjänstemännen förväntar sig, säger Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp. 

Förhandlingsframställan skickades från PTK till Svenskt Näringsliv den 22 december. Målet är att förhandlingarna ska inledas nu i januari och avslutas i februari 2016.

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se

Prenumerera