PTK sa ja till överenskommelsen

Report this content

Efter ett förnyat försök står det klart att det inte blir någon överenskommelse i dag. PTK var nöjda med det förslag som låg på bordet och ställde sig bakom det.

– Parterna har lagt ner enormt mycket kraft på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. Det som till slut låg på bordet var ett väl genomarbetat och väl förankrat förslag som skulle stärka tryggheten och ge ett avsevärt bättre skydd för visstidsanställda, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

I det slutliga förslaget till överenskommelse fanns en rad stora och viktiga förändringar som enligt PTK sammantaget hade stärkt tryggheten. Bland annat ett nytt kompetensstöd som skulle givit individen rätt till ekonomiskt stöd för att för att utveckla sin kompetens, som omfattade både anställda och de mellan jobb.

– Överenskommelsen hade inneburit ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden som vi har arbetat hårt för. Parterna hade bland annat enats om att kraftfullt förbättra individens möjligheter till kompetensutveckling. Det hade stärkt individens trygghet, men också svensk konkurrenskraft och omställningsförmåga, säger Martin Linder. 

PTK anser också att de tänkta förändringarna av anställningsskyddet skulle ha säkrat det fackliga inflytandet och inneburit ett fortsatt starkt skydd.

– Totalt sett hade tryggheten på arbetsmarknaden förbättrats och Sverige hade stått bättre rustat för omställning, avslutar Martin Linder.

   

Emilia Emtell
Kommunikationschef
073-745 36 03
emilia.emtell@ptk.se

Prenumerera