Sjöbefälsföreningen ny medlem i PTK

Sjöbefälsföreningen är ny medlem i PTK från 1 juni. Med 26 fackförbund som medlemmar får PTK ännu större kraft att samverka om bland annat pension och försäkringar.

Från och med 1 juni består samverkansorganisationen PTK av 26 fackförbund som tillsammans representerar över 830 000 privatanställda tjänstemän. Ny medlem är Sjöbefälsföreningen, ett fackförbund som organiserar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och inom rederiverksamhet.

– Det är glädjande att PTK växer så blir vi en ännu starkare part för samverkan kring de viktiga frågorna pension, försäkring, inflytande och arbetsmiljö, säger Martin Linder, ordförande i PTK.

– Eftersom majoriteten av våra medlemmar arbetar i den privata sektorn och vi delar och står upp för PTKs värderingar så kändes det helt naturligt att ansöka om medlemskap, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälsföreningen är den enda organisationen på sjöarbetsmarknaden för befäl och var tidigare medlemmar i Ledarna.

– Det känns mycket bra att vi nu återskapar och stärker kopplingen till PTK, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se

Prenumerera